2 نوامبر

ديروز,امروز,فردا

از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.