• کسب مقام اول جشنواره توليد مجتواي الکترونيک سال 92 استان خراسان رضوي

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.